BETA, Inštrukcije matematike in fizike ● 040 628 164

1 šolska ura

45 minut
16
 • matematika
 • fizika
 • priprave na maturo

paket 10 ur

Kartonček
160
150
 • matematika
 • fizika
 • priprave na maturo

paket 20 ur

Kartonček
320
280
 • matematika
 • fizika
 • priprave na maturo

paket 40 ur

Kartonček
640
500
 • matematika
 • fizika
 • priprave na maturo

Vse cene vključujejo DDV.
V primeru zakupa paketa ur je treba račun poravnati pred izvajanjem inštrukcij.
Paketi ur so časovno neomejeni. Denarja za zakupljene pakete ne vračamo, je pa paket prenosljiv na drugo osebo.